Formularz kontaktowy

Informujemy, że: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Lobo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Isep 9, 31 -588 Kraków, rodo-lobo@wody.pl, zwana dalej Lobo Sp. z o.o. , która prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 
  1. Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, 
  1. Posiada Pani/Pan prawo do: 

        - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,